Rekisteri- ja tietosuojaseloste

On the Rocksin asiakasrekisteri
Päivitetty: 9.5.2018
REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) mukainen tietosuojaseloste koskien On the Rocks Helsinki Oy asiakasrekisteriä

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

On the Rocks Helsinki OY
Y-tunnus: 2259509-2
Osoite: Mikonkatu 15, 00100 Helsinki
Puh: +358 (0)400 630 960
E-mail: club@rocks.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Kia Koistinen
kia@rocks.fi

2. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakassuhteen perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella tapahtuva On the Rocks  Helsinki Oy:n kanta-asiakaskortteihin sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

On the Rocksin rekisteriä ylläpidetään ja rekisterissä olevia tietoja käsitellään asiakasviestintään sekä asiakkuussuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen. Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään markkinoinnillisiin toimenpiteisiin, asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Syntymäaika
  • lisäksi saamme Tiketiltä lipunostohistoriaan perustuvia tietoja kuten tapahtumat

5. Rekisterin tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään kanta-asiakaskortin rekisteröinnin yhteydessä Cardu-sovelluksella sekä Tiketin palveluiden käytön yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa asiakaspalvelun parantamiseksi sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Palveluiden tarjoamiseen liittyen. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. On the Rocks käyttää uutiskirjeittensä lähettämiseen ja markkinoinnin automatisointiin australialaista Campaign Monitoria. Campaign Monitorilla on toimistot Sydneyssä, Lontoossa ja San Franciscossa. Campaign Monitor on On the Rocksin ylläpitämän henkilörekisterin käsittelijä.

7. Rekisterin suojaus

On the Rocksin rekisteri on suojattu salasanoilla sekä palomuureilla. Asiakasrekisteriin pääsy on oikeutettu ainoastaan On the Rocks Oy:n valtuutetuilla työntekijöillä, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on erillinen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. On the Rocks tulee tiedottamaan mahdollisista tietoturvauhkista, jotka voivat vaarantaa asiakaiden tietojen turvallisuuden.

8. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietiolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat pyynnöt voi lähettää kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen:

On the Rocks Helsinki Oy
Mikonkatu 15,
00100 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa ja muuta markkina- ja mielipidetutkimusta. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää häntä koskeva tieto oikaistavaksi tai täydennettäväksi. Rekisterin kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä yllämainittuun On the Rocksin osoitteeseen.

8. Muutokset On the Rocksin tietosuojaselosteeseen

On the Rocks voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jolloin kaikki muutokset tullaan päivittämään. Mahdolliset muutokset eivät vaikuta rekisteröityjen oikeuksiin ilman heidän hyväksyntäänsä.